Sykling

Sykkelsti på ca. 12 km ned til Jutulhogget langs den gamle bygdeveien.