Tursti

Merkede turstier i ulike lengder. En tursti ca. 3 km går til ett stille rolig skogstjern, Trosttjønna hvor det er adgang til å fiske ørret. En lengre tursti ca. 6,5 km går til Urdstrømsætra, en gammel seter på fjellet.

Kulturminnesti

Kulturminnesti på ca. 5 km. Kulturminnestien viser fangstgraver, kolbotner, (som er rester etter kolmiler), og merker etter jernblestring, (utvinning av jern fra myrmalm). En fangstgrav er datert til å være ca. 2000 år gammel, de andre kulturminnene er 200-400 år gamle. Ellers har og Kulturminnestien informasjon om geologi, botanikk og dyreliv i område.

Infoskriv fås i resepsjonen.